Home Kontakty Tisk
 
 
Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Termíny akcí

Z Bolesławiecké hlíny
26.6.2018 - 30.9.2018
Výstava sdružení keramických obcí z Polska. Prezentace historie výroby keramiky v Boleslawieci a okolí včetně v současné době velmi populární, převážně modré, keramiky. Výstava se koná při příležitosti dokončení rekonstrukce podstávkového domu Koník na Žitavské ulici a připojení se ke Stezce řemeslných tradic Via Fabrilis.
Tato aktivita je realizována v rámci projektu Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000912), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie v česko-polském programu „Interreg V-A Česká republika- Polsko“.
Brána Trojzemí
Drobné památky v Trojzemí
1.7.2018 - 30.10.2018
Výstava fotografií známých i zapomenutých památek v česko-německo-polském Trojzemí.
Výstava vznikla v rámci projektu Hrádek nad Nisou – Oybin – kulturní léto 2018, reg. č. ERN-0586-CZ-21.11.2017
Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.
Městský úřad, 1. patro

 

Výstavní a koordinační centrum

           © 2009-2018 Brána Trojzemí