Home Kontakty Tisk
 
 
Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech

V rámci projektu vznikl sborník, který byl je věnován čtyřem kapitolám z historie Trojzemí. Přinesl především aktuální informace z archeologického výzkumu centra Hrádku nad Nisou v letech 2009-2010. Další kapitola je věnována historii domu č. p. 71 na Horním náměstí v Hrádku nad Nisou, kde vzniklo nové hrádecké muzeum. Dvě kapitoly jsou věnovány osídlení Trojzemí a fenoménu drobných sakrálních památek v regionu.
Německý partner projektu vydal sborník věnovaný archeologické sbírce umístěné v Městských muzeích v Žitavě. Sborník je katalogem popisujícím exponáty z pravěkých a ranných dějin.
V letech 2009–2010 probíhal v centru Hrádku nad Nisou rozsáhlý archeologický výzkum s několika zajímavými objevy. V mimořádně krátké době šesti měsíců se díky realizaci projektu podařilo většinu cenných nálezů připravit k vystavení a umístit na výstavu Znovunalezená minulost. Výstava byla zpracována dvojjazyčně a v době od března do června 2011 ji navštívilo přes 800 lidí.
K výstavě bylo vytvořeno 10 mobilních dvojjazyčných bannerů (rollupů). Tímto způsobem bylo vyřešeno předání velkého množství informací návštěvníkům výstavy a zveřejnění velkého množstřví zajímavého obrazového materiálu.
Plakát k výstavě Znovunalezená minulost
Projekt realizovali společně archeologové a historici z Žitavy a Hrádku. Během několika společných setkání byly diskutovány muzeální sbírky z Žitavy a archeologické nálezy z Hrádku a zpracována koncepce výstavy archeologie v Trojzemí. Z tohoto vznikla intenzivní odborná výměna, která má zásadní význam pro další zprostředkování témat z oblasti archeologie a historie po obou stranách Nisy. Při diskusi o rozdílných odborných výrazech, jménech a popisech objektů získaly obě strany důležité výstupy pro jejich vlastní práci a pro společné projekty.
banner_web.jpg

O projektu

Projekt Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech (Geschichte und Archäologie des Dreiländerecks in Text und Bild) byl podpořen z Fondu malých projektů, Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Číslo projektu:
0209.02/180310/CZ.4/2/03

Trvání projektu:
01.04.2010 – 31.03.2011

Partner:
Zittauer Museums- und Geschichtsverein e. V.

Náklady:
22544,71 EUR

Stručný obsah:
V rámci realizace projektu byl zpracován dvojjazyčný historicko-archeologický sborník Znovunalezená minulost v rozsahu 4 kapitol a 176 stran. Sborník byl vydán na konci března 2011 v nákladu 700 ks. 
Byl publikován Katalog archeologické sbírky Mětských muzeí v Žitavě v rozsahu 116 stran.
29. března 2011 byla v Bráně Trojzemí otevřena výstava Znovunalezená minulost, na které byly prezentovány výsledky archeologického výzkumu Hrádku nad Nisou. Výstava vznikala ve spolupráci českých odborníků (muzeum Liberec, Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou) a odborníků z žitavského muzea. Část exponátů této výstavy byla zapůjčena městskými muzei v Žitavě. Výstava trvala do 30. 6. 2011. Za tři měsíce ji navštívilo 835 lidí.
 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí