Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Stručné shrnutí projektu

Projekt realizovali společně archeologové a historici z Žitavy a Hrádku. Během několika společných setkání byly diskutovány muzeální sbírky z Žitavy a archeologické nálezy z Hrádku a zpracována koncepce výstavy archeologie v Trojzemí. Z tohoto vznikla intenzivní odborná výměna, která má zásadní význam pro další zprostředkování témat z oblasti archeologie a historie po obou stranách Nisy. Při diskusi o rozdílných odborných výrazech, jménech a popisech objektů získaly obě strany důležité výstupy pro jejich vlastní práci a pro společné projekty.

 

Výstava v Hrádku spojila poprvé nálezy z Hrádku a Žitavy a demonstrovala tak historickou sounáležitost a jednotu Trojzemí, ukázala však také na rozdíly a místní specifika. Zájem návštěvníků z české a německé strany dokládá přeshraniční zájem a dokumentuje potřebu takovýchto záměrů.
To platí i pro obě publikace. Jejich příspěvky se spojují do mnohostranného obrazu společných dějin a podněcují otázky k aktuálnímu zpracování archeologických nálezů.
Projektem a s ním spojenými stavebními kameny-  výstavou/brožurou/katalogem - bylo možné oslovit široké pubikum se zájmem o historii. Výstava stejně jako publikace budou rozvíjet trvalý vliv a i v budoucnu budou mít velký význam.
Obě publikace byly předány autorům, do regionálních a partnerských muzeí a knihoven, do základních škol, představitelům měst v regionu, návštěvníkům výstavy a zájemcům z řad jednotlivců.

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí