Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Vlastivědné muzeum v Ćeské Lípě a jeho pobočky

Vlastivědné / Heimatmuseum

 

Návštěvní hodiny / Öffnungszeit III, IV, X, XI, XII
Po / Mo Út / Di St / Mi Čt / Do Pá / Fr So / Sa Ne / So
     9.00 - 17.00  9.00 - 17.00   9.00 - 17.00   9.00 - 17.00   9.00 - 17.00 
Návštěvní hodiny / Öffnungszeit V, VI, VII, VIII, IX
Po / Mo Út / Di St / Mi Čt / Do Pá / Fr So / Sa Ne / So
    9.00 - 17.00   9.00 - 17.00  9.00 - 17.00   9.00 - 17.00   9.00 - 17.00    9.00 - 17.00
Specializace / Spezialisation

Sbírky přírodovědné, vlastivědné, umělecké a historické, které pocházejí nejenom z Českolipska, ale díky významným místním sběratelům také z Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a řady evropských států.

Expozice: Zvířata celého světa, Geologie a mineralogie světa, Kovářství, Svět hmyzu a pavoukovců, Svět moří a oceánů, Příroda a dějiny Českolipska, kaple Loreta, Nejsvětější Trojice  a Svaté schody.

Galerie: vystavuje muzejní sbírky i díla současných umělců.

Památník Karla Hynka Máchy a expozice rybářství a rybníkářství v Doksech.
Památník se nachází v roubeném domě bývalého špitálu, nejstaršího stavení v Doksech. Připomíná se zde doba, život a dílo K. H. Máchy, uprostřed kraje, kde vznikla jeho báseň Máj.
Expozice  Rybářství a rybníkářství na Českolipsku ukazuje historický vývoj i dnešní rybníkářství.

Vísecká rychta v Kravařích: Největší roubené obytné stavení podstávkového typu u nás, bývalá rychta z roku 1797.
Stálá expozice lidového bydlení, umění, architektury a života na vesnici severních  Čech. Velká kolekce lidových malovaných skříní a nábytku, černá kuchyně, zemědělské nářadí a stroje.

Šatlava - archeologické muzeum v České Lípě
: V bývalém městském vězení je instalována expozice jeskynní archeologie, která ukazuje život člověka  v jeskynních a pod skalními převisy. Druhá expozice ukazuje nejstarší historii České Lípy a středověké hrnčířství.

Naturwissenschaftliche, kunsthistorische und heimatgeschichtliche Sammlung mit Exponaten aus der Region Česká Lípa sowie aus Asien, Afrika, Amerika, Australien und einer Reihe europäischer Länder.
Ausstellungen: Tiere aus aller Welt, Geologie und Mineralogie, Schmiedehandwerk, Die Welt der Insekten und Spinnen, Die Welt der Meere und Ozeane, Die Natur und Geschichte der Region Česká Lípa, Lorettokapelle, Allerheiligenkirche und Heilige Treppe
Galerie: Ausstellung von Werken aus den Sammlungen des Museums sowie von heutigen Künstlern
Mácha-Museum und Ausstellung zur Fischzucht und Teichwirtschaft in Doksy:
Das Museum befindet sich im Blockhaus des ehemaligen Spitals, dem ältesten Haus von Doksy. Es erinnert an die Zeit und das Leben und Werk des Dichters Karel Hynek Mácha inmitten der Landschaft, in der sein berühmtestes Gedicht „Mai“ entstand.
Die Ausstellung Fischzucht und Teichwirtschaft in der Region Česká Lípa zeigt die historische Entwicklung und Gegenwart der Fischzucht.
Schultheißenamt in Kravaře: Größtes Umgebindehaus in Böhmen, ehemaliges Schultheißenamt von 1797.
Ständige Ausstellung zur ländlichen Lebensweise, Kunst und Architektur in Nordböhmen. Umfangreiche Sammlung von Bauernmöbeln, schwarze Küche, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen.
Stadtgefängnis - Archäologisches Museum in Česká Lípa: Die ständige Ausstellung zur Höhlenarchäologie zeigt das Leben der Menschen in Höhlen und unter Felsvorsprüngen. Eine zweite Ausstellung zeigt die älteste Geschichte von Česká Lípa und sowie die Geschichte des mittelalterlichen Töpferhandwerks. 

Adresa / Adresse

VMG v České Lípě
nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa

Památník K. H. Máchy v Doksech
Valdštejnská 150,
472 01 Doksy

Víska 3
471 03 Kravaře v Čechách

Web / E-mail
 www.muzeumcl.cz muzeumcl@muzeumcl.cz 
Telefon / Fax
VMG v České Lípě: +420 487 824 145
Doksy: +420 487 872 137
Kravaře: +420 487 868 296
Šatlava: +420 487 723 223
 
Poznámka / Bemerkungen
 
Statutární zástupce / Satzungsmäßiger Vertreter
 Ing. Zdeněk Vitáček
Vedoucí odborného oddělení / Leiter der Fachabteilung
 
Muzejní pedagog / Museumspädagoge
 
Je objekt bezbariérový / Ist das Gebäude barrierefrei
 Částečně / Teils  
Informace pro návštěvníky / Informationen für die Besucher
Parkoviště / Parkplatz, Občerstvení / Imbissmöglichkeiten, Muzejní obchod / Museumsgeschäft  
Plné a snížené vstupné / Voller und Ermässigter Eintritt

Hlavní budova VMG: Osoby starší 15 let 50 Kč.

Děti od 6 do 15 let, důchodci, ZTP, studenti na základě předloženého průkazu 25 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 110,- Kč

Museum Hauptgebäude: Erwachsene, Kinder ab 15 Jahren 50,- CZK

Kinder 6 -15 Jahre, Rentner, Schwerbehinderte, Studenten nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises 25,- CZK

Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder) 110,- CZK

Vstup zdarma / Kostenloser Eintritt

Děti do věku 6 let.
Řádní členové Asociace muzeí a galerií po předložení průkazu.

Členové vlastivědného spolku Českolipska po předložení průkazu.
Zväz múzeí na Slovensku.

Držitelé průkazů ICOMOS.
Invalidé – vozíčkáři.
Důchodci nad 80 let.

Odborný doprovod školních skupin.
Školní skupiny zdravotně postižených dětí včetně doprovodu a dětské domovy.
Školní skupiny 1. tříd základních škol a mateřské školy včetně doprovodu.

Školní skupiny jdoucí na přímou odbornou výuku do určité části expozic VMG pod odborným dohledem.

Držitelé volných vstupenek vydaných Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě v daném roce.
Držitelé volné vstupenky pro majitele „SEŠITU VSTUPENEK A POUKÁZEK“ – součást Cestovní knihy ČR.
 

Kinder bis 6 Jahre.

ICOMOS
Schwerbehinderte
Rentner ab 80 Jahren
Fachbegleiter von Schulklassen.
Schulklassen Schwerbehinderter Kinder einschließlich Begleiter, Kindeheime.
Kindergruppen 1. Klasse und Kindergarten einschließlich Begleiter.
Schulklassen bei Fachunterricht mit fachlicher Begleitung
Inhaber von Freikarten im laufenden Gültigkeitsjahr 

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí