Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Schlesisches Museum zu Görlitz

Historické / Historisches Museum

 

Návštěvní hodiny / Öffnungszeit
Po / Mo Út / Di St / Mi Čt / Do Pá / Fr So / Sa Ne / So
 - 10.00 - 17.00  10.00 - 17.00    10.00 - 17.00 10.00 - 17.00   10.00 - 17.00    10.00 - 17.00
Specializace / Spezialisation

Das Schlesische Museum bietet Einblicke in die vielgestaltige Kulturgeschichte Schlesiens. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit bietet sich den Besuchern ein Panorama der Geschichte Schlesiens, das einst zum piastischen Polen, später zum habsburgischen Böhmen, dann zum Preußen der Hohenzollern und bis 1945 zum Deutschen Reich gehörte.

Zentrale Themen sind der Streit der Konfessionen im 16. und 17. Jahrhundert und die Ausbildung der ""schlessichen Toleranz"", die barocke Blüte in Kunst und Literatur und die preußische Eroberung Schlesiens.

Das 19. Jahrhundert erscheint als Epoche des Umbruchs, geprägt durch die grundlegende Modernisierung des Landes und durch die Entstehung des oberschlesischen Industriereviers, aber auch durch wachsende soziale Spannungen.

Einen Schwerpunkt bildet die Geschichte Schlesiens im 20. Jahrhundert. Es entsteht ein detailreiches Bild von Politik, Kultur und Alltag in der Weimarer Republik. Vielfältig sind die Katstrophen dokumentiert, in denen das alte Schlesien unterging: die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Der Blick richtet sich auf die Ansiedlung polnischer Bewohner in Schlesien und die Schicksale der Vertriebenen in Ost- und Westdeutschland.

Heute gehört Schlesien überwiegend zu Polen; Randgebiete liegen in Deutschland und Tschechien. Eine neue Epoche hat begonnen. Das Land schickt sich an, seinen angestammten Platz wieder einzunehmen, im Herzen des geeinten Europas, als Brücke zwischen der Völkern.

Muzeum Slezska poskytuje pohled na pestré kulturní dějiny Slezska. Návštěvníkům se tak od středověku až po novověk otevírá panorama dějin Slezska, které kdysi patřilo k polskému království Piastovců, později k habsburským Čechám, pak k Prusku vlastněnému rodem Hohenzollernů a do roku 1945 k Německé říši.
Ústředními tématy je spor náboženských vyznání v 16. a 17. století a vznik takzvané slezské tolerance, výkvět baroka v umění a literatuře a dobývání Slezska Pruskem.
Devatenácté století bylo obdobím převratných změn, bylo ovlivněno zásadní modernizací země a vznikem průmyslové oblasti Horního Slezska, ale také narůstajícím sociálním napětím.
Jedním z hlavních témat jsou také dějiny Slezska 20. století, poskytující detailní pohled na politický, kulturní a každodenní život v době Výmarské republiky. Expozice dále dokumentuje katastrofy, během kterých staré Slezsko nakonec zaniklo: nacistickou krutovládu, druhou světovou válku a odsun německého obyvatelstva. Pamatuje také na osidlování Slezska polským obyvatelstvem a osudy odsunutých v západním a východním Německu.
Slezsko dnes patří převážně k Polsku. Okrajové oblasti se nachází v České republice a v Německu. Nyní začala nová epocha a Slezsko jako most mezi národy opět získává svoje původní místo v srdci sjednocené Evropy.
Adresa / Adresse
Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstraße 8
D-02826 Görlitz

Verwaltung:
Untermarkt 4
D-02826 Görlitz

Web / E-mail
 www.schlesisches-museum.de  kontakt@schlesisches-museum.de
Telefon / Fax
0049-(0)3581-8791-0
0049-(0)3581-8791-200
 
Poznámka / Bemerkungen
In den Monaten Januar und Februar ist das Museum von Dienstag bis Sonntag nur von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet V měsících leden a únor je muzeum otevřeno od úterý do neděle pouze od 10.00 do 16.00 hodin.
Statutární zástupce / Satzungsmäßiger Vertreter
Direktor Dr. Markus Bauer
Vedoucí odborného oddělení / Leiter der Fachabteilung
Dr. Johanna Brade (Kunstgeschichte), Dr. Martina Pietsch (Neuere Geschichte, Karten), Dr. Martin Kügler (Volkskunde, Kunsthandwerk, Bibliothek) 
Muzejní pedagog / Museumspädagoge
Johanna Kutschera 
Je objekt bezbariérový / Ist das Gebäude barrierefrei
Částečně / Teils   
Informace pro návštěvníky / Informationen für die Besucher
Muzejní obchod / Museumsgeschäft, Bezhotovostní platby / Bargeldlose Zahlungen   
Plné a snížené vstupné / Voller und Ermässigter Eintritt
4,00 Euro  2,50 Euro 
Vstup zdarma / Kostenloser Eintritt
Kinder und Jugendliche haben bis zum vollendeten 16. Lebensjahr kostenfreien Zutritt ins Museum.  Pro děti a mládež do 16 let včetně vstup do muzea zdarma.

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí