Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Museum der Westlausitz Kamenz

Vlastivědné / Heimatmuseum, Historické / Historisches Museum, Přírodovědné / Naturmuseum, Umělecké / Kunstmuseum, Kultur- und Landschaftsgeschichte, zur Zeit EU-Sonderprojekt „Auf den Spuren der Germanen

 

Návštěvní hodiny / Öffnungszeit
Po / Mo Út / Di St / Mi Čt / Do Pá / Fr So / Sa Ne / So
 - 10.00 - 18.00   10.00 - 18.00 10.00 - 18.00   10.00 - 18.00   10.00 - 18.00    10.00 - 18.00
Specializace / Spezialisation

Das Museum der Westlausitz ist eine Visitenkarte Landkreises Bautzen, und in dessen Trägerschaft. Als Regionalmuseum beherbergt es Sammlungen zur Zoologie, Archäologie, Geologie, Botanik und Kulturgeschichte aus der Westlausitz. Die Ursprünge dieser Sammlungen reichen mehr als 150 Jahre zurück. Aus dem Blickwinkel der verschiedenen Wissenschaften werden die Landschaft und ihre Geschichte dargelegt. Die Ergebnisse werden über Ausstellungen, Publikationen und ein vielfältiges Bildungsprogramm einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Durch Fachpublikationen und Vorträge werden die Forschungsergebnisse Wissenschaftlern in aller Welt zur Verfügung gestellt. Eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek dient der vertiefenden Lektüre.

Das Museum der Westlausitz  ist in zwei Abteilungen aufgeteilt:

1. Das „Elementarium“ mit acht interaktiven Dauer- und Sonderausstellungen befindet sich im historischen „Ponickauhaus“ und „Malzhaus“ (zirka 3000qm Ausstellungsfläche in 2 Häusern auf 4 Etagen).

2. Das „Sammelsurium“ mit Magazin und Sammlungsbestand mehrerer zehntausend Objekte der Westlausitz dient der vertiefenden Lehre und Forschung und gibt anhand von Führungen einen guten Einblick in den Museumsalltag. Der große Sammlungsbestand archäologischer Funde, Gesteinsproben, Tier- und Pflanzenpräparate ist im Sammelsurium, dem „gläsernen Schaumagazin“, leicht einsehbar (Mail oder Anruf genügt).

Die Museumsarbeit wird von einer breiten Öffentlichkeit getragen, so z. B. durch den „Verein der Freunde und Förderer des Museums der Westlausitz Kamenz e. V.“ Das Museum bietet für unterschiedliche Besuchergruppen (Schüler verschiedener Altersgruppen oder Erwachsene) zielgerichtet zahlreiche sogenannte Bildungsmodule an, die auch im Internet über unseren „Entdeckerkompass“ ausgewählt werden können.
 

 Muzeum Západní Lužice (Museum der Westlausitz) je vizitkou zemského okresu Budyšín (Bautzen), který je i jeho zřizovatelem. Jako regionální muzeum shromažďuje zoologické, archeologické, geologické, botanické a vlastivědné sbírky se vztahem k Západní Lužici. Kořeny sbírek sahají více než 150 let do minulosti. Krajina a její historie je představena z pohledu různých vědeckých disciplín. Výsledky výzkumů jsou široké veřejnosti prezentovány prostřednictvím výstav, publikací a pestrých vzdělávacích programů. Odborníkům z celého světa jsou výsledky poskytovány pomocí vědeckých publikací a přednášek. Veřejně přístupná odborná knihovna slouží k hlubšímu bádání. 
Muzeum Západní Lužice má dvě oddělení:
1. První oddělení „Elementarium“ s osmi interaktivními trvalými a dočasnými expozicemi v historických budovách Ponickauhaus a Malzhaus (cca 3000 m² výstavní plochy ve 2 budovách a na 4 podlažích).
2. Druhé oddělení „Sammelsurium“ s depozitářem a sbírkovými fondy s několika desítkami tisíc předmětů ze Západní Lužice slouží k hlubšímu bádání a výzkumu a nabízí při komentovaných prohlídkách pohled na každodenní práci muzejních pracovníků. Velký sbírkový fond archeologických nálezů, vzorků hornin a nerostů, zoologických a botanických preparátů je možné zhlédnout v Sammelsuriu, „skleněném depozitáři“ (stačí objednat e-mailem nebo telefonicky).

Práce muzea je podporována širokou veřejností jako například Sdružením přátel a sponzorů Muzea Západní Lužice. Pro různé skupiny návštěvníků (žáky, studenty a dospělé) připravuje muzeum cílené vzdělávací moduly, které lze vybrat pomocí funkce „Entdeckerkompass“ (kompas objevitele) také na internetu.

Adresa / Adresse

Elementarium
Museum der Westlausitz
Pulsnitzer Str. 16, 01917 Kamenz
elementarium@museum-westlausitz.de
Tel.: 03578 - 78830 Fax: 03578 - 7883271

Sammelsurium
Macherstraße 140
01917 Kamenz
sammelsurium@museum-westlausitz.de
Tel.: 03578 - 3746710 Fax: 03578 - 3746799

Web / E-mail
 http://www.museum-westlausitz.de elementarium@museum-westlausitz.de ;
sammelsurium@museum-westlausitz.de 
Telefon / Fax
Elementarium: 0049(0)3578-78830; Sammelsurium: 0049(0)35783746710
Elementarium: 0049(0)3578-7883271; Sammelsurium: 0049(0)35783746799 
 
Poznámka / Bemerkungen

Öffnungszeiten des Elementariums:
Di.-So.: 10-18 Uhr

Öffnungszeiten des Sammelsuriums:
Mo.-Fr.: 9-16 Uhr 

 
Statutární zástupce / Satzungsmäßiger Vertreter
Friederike Koch 
Vedoucí odborného oddělení / Leiter der Fachabteilung
Friederike Koch (Archäologie), Olaf Zinke (Zoologie) und Jens Czoßek (Geologie) 
Muzejní pedagog / Museumspädagoge
Ullrike Söhnel, Hauke Schiek und Armin Volkmann 
Je objekt bezbariérový / Ist das Gebäude barrierefrei
Ano / Ja   
Informace pro návštěvníky / Informationen für die Besucher
Parkoviště / Parkplatz, Občerstvení / Imbissmöglichkeiten, Muzejní obchod / Museumsgeschäft, Dětský koutek / Kinderecke, Bezhotovostní platby / Bargeldlose Zahlungen   
Plné a snížené vstupné / Voller und Ermässigter Eintritt
 3,5 EUR 2 EUR 
Vstup zdarma / Kostenloser Eintritt

Kinder bis einschließlich 6 Jahre
-Vereinsmitglieder und Jahreskarteninhaber

Ermäßigung erhalten:
Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte, Inhaber des Sozialpasses des Landkreises Bautzen, Inhaber des Sächsischen Familienpasses, Inhaber der JuLeiCa 

 Děti do 6 let včetně
- členové spolku a držitelé celoroční permanentky

Zlevněné vstupné:
žáci, studenti, studenti středních škol, ZTP

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí