Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

Städtische Museen Zittau - Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster

Kulturně historické / Kulturgeschichte - regionální / Regionalgeschichte / Kunstgeschichte

 

Návštěvní hodiny / Öffnungszeit
Po / Mo Út / Di St / Mi Čt / Do Pá / Fr So / Sa Ne / So
duben-říjen/April-Oktober 10:00-17:00, listopad - březen zavřeno/November-März geschlossen  10.00-17.00  10.00-17.00   10.00-17.00    10.00-17.00 10.00-17.00   10.00-17.00  
Specializace / Spezialisation
Ältestes Museum der Euroregion Neiße: Beginn der Sammeltätigkeit 1564, 1709 Eröffnung der Wunderkammer im Barocksaal des Heffterbaus - ältester erhaltener städtischer Museumsraum Mitteleuropas -, 1854 Gründung des Historischen Museums. Vielfältige Sammlungen zur Kunst und Geschichte von Stadt und Land Zittau, der Südlausitz und des Dreiländerecks. Reiche Sammlungen mit Schwerpunkten im Bereich der sakralen Kunst und des Kunsthandwerks, Malerei und Plastik bis zur Gegenwart, Archäologie, Numismatik, Volkskunde und Alltagsgeschichte. Höhepunkte sind die beiden Fastentücher von 1472 und 1573. Dauerausstellungen im ehemaligen Franziskanerkloster präsentieren das Kleine Zittauer Fastentuch von 1573, "Zittauer Sternstunden - ein kurzer Gang durch die Geschichte", "Kreuzzeichen und Heiligenhimmel - sakrale Kunst vom mittelalter bis zur Moderne", "Zittauer Lebensräume - geschichten von Alt und Jung, Arm und Reich, aus Stadt und Lamnd" mit dem einzigartigen "Jungbrunnen", im Klosterhof wird barocke Begräbniskunst gezeigt, im Heffterbau der Barocksaal mit der Wunderkammer, die SCHAUSammlung sowie die Böhmische Kirche mit Sonderausstellungen. Nejstarší muzeum Euroregionu Nisa: Počátek sběratelské činnosti 1564, 1709 otevření tzv. Komory divů (Wunderkammer) v barokním sále budovy Heffterbau, který je nejstarším zachovalým muzejním prostorem střední Evropy, 1854 založení muzea historie. Různé sbírky umění a historie města Žitavy a jeho okolí, Jižní Lužice a regionu Trojzemí. Bohaté sbírky s důrazem na sakrální umění a umělecká řemesla, malířství a sochařství až do současnosti a dále na archeologii, numismatiku, národopis a dějiny všedního dne. Vrcholné zážitky představují postní plátna z let 1472 a 1573. Stálé expozice v bývalém františkánském klášteře prezentují Malé žitavské postní plátno z roku 1573, „Hvězdné hodiny města Žitavy - malá procházka dějinami“, „Znamení kříže a nebes svatých - sakrální umění od středověku až do současnosti“, „Žitavské životní prostory - Příběhy mladých a starých, chudých a bohatých, měšťanů a venkovanů“ s unikátní „studnou mládí“. Na dvoře kláštera je k vidění barokní funerální umění. V budově Heffterbau můžete v barokním sále navštívit Komoru divů, expozici SCHAUSammlung a také Český kostel s dočasnými výstavami.  
Adresa / Adresse

Klosterstraße 3,
D-02763 Zittau 

Web / E-mail
www.museum-zittau.de  museum@zittau.de
Telefon / Fax
0049-(0)-3583-554790
0049-(0)-3583-55479210 
 
Poznámka / Bemerkungen
   
Statutární zástupce / Satzungsmäßiger Vertreter
ředitel/Direktor Dr. Marius Winzeler 
Vedoucí odborného oddělení / Leiter der Fachabteilung
Dr. Marius Winzeler
Muzejní pedagog / Museumspädagoge
Arwed Vietze 
Je objekt bezbariérový / Ist das Gebäude barrierefrei
Částečně / Teils   
Informace pro návštěvníky / Informationen für die Besucher
Muzejní obchod / Museumsgeschäft, Bezhotovostní platby / Bargeldlose Zahlungen   
Plné a snížené vstupné / Voller und Ermässigter Eintritt
3,50 Euro, Gruppen 3,00 Euro   2,50 Euro, skupiny/Gruppen 2,00 Euro
Vstup zdarma / Kostenloser Eintritt

ICOM, Deutscher Museumsbund, Sächsischer Museumsbund, Zittauer Geschichts- und Museumsvereins, Kabinet Trojzemí Hrádek

ICOM, Kabinet Trojzemí Hrádek  

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí