Home Kontakty Tisk
 
  Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou
 
Hrádek nad Nisou
x

„Koník“ bude ukázkovým podstávkovým domem

Dům na Žitavské ulici č. p. 215, který je v Hrádku znám jako „Koník“ podle jména jeho posledního majitele je už léta neudržovaný a zanedbaný. V dubnu roku 2008 se Město Hrádek nad Nisou zúčastnilo dražby, ve které objekt získalo za 550 tisíc korun.

 

V loňském roce se podařilo Brána Trojzemí, která má objekt v současnosti ve výpůjčce, získat dotaci na 1. etapu opravy domu. Při ní dojde jednak ke statickému zajištění, opravě střechy a poškozeného východního nároží, ale také k obnově dnes již zaniklých prvků. Dům tak bude nejen zachráněn, ale stane se ukázkovým domem s podstávkou, částečně roubeným a částečně hrázděným přízemím a hrázděným patrem.  V obnoveném objektu bude umístěna expozice dokumentující vlastní opravu domu a dále prezentace podstávkových domů na Hrádecku.
Dům, postavený v poslední třetině 18. století, sloužil jako obytný. V jeho západní části je ale vidět, že sloužil částečně i jako obchod. V pozdější době, kdy podstávka patrně přestala plnit svou funkci, byl dům podezděn cihlami. Dnes již jen detaily v podobě patky sloupu a několika dlabů v trámech svědčí o tom, jak původně dům v přízemí vypadal. Ani na několika málo starých fotografiích, kde je dům alespoň částečně vidět, není jeho podoba jasně patrná. Z původního přízemí se dochovala jen roubená část přízemí, která je nyní obestavěna cihlami.
Celý prostor přízemí bude při rekonstrukci podepřen a následně bude obnovena podstávka nesoucí patro. Dodatečná cihelná obezdívka bude vybourána. V části u silnice bude v přízemí vyspraveno roubení, v části u hřiště obnoveno hrázdění. Celé přízemí bude nově založeno na betonové základy. Navržená nová podoba podstávky i hrázděných stěn vychází především z podobných objektů zachovaných v okolí Hrádku nad Nisou.
V přízemí v obytné části bude položena dřevěná podlaha, ve zbývající části bude podlaha z cihelné dlažby. V první etapě rekonstrukce se počítá s výměnou oken a dveří pouze v přízemí.
Hrázděné patro nedoznalo v minulosti větších změn. Jen bylo obloženo vodorovně skládanými prkny. Stávající krov je zcela původní a má hambálkovou konstrukci na obou čelech ukončenou polovalbou s dřevěnými štíty. Krov je v poměrně dobrém stavu, při rekonstrukci bude jen vyspraven. Pod stávající střešní krytinou se nachází bednění z dřevěných šindelů. To zůstane zachováno. Nová krytina bude imitací břidlice.
Při opravě budou v maximálně možné míře zachovány původní konstrukce, u kterých budou respektovány profily, tesařské spoje i konstrukční detaily. Obdobně bude postupováno i u doplňovaných hliněných vymazávek hrázděných stěn, které budou z vnější strany opatřeny pouze vápennou štukovou vrstvou. Konečný nátěr bude realizován až v další etapě rekonstrukce.
Po dokončení 1. etapy rekonstrukce bude v objektu přístupné přízemí, které bude sloužit pro expozici podstávkových domů na Hrádecku. Brána Trojzemí počítá také s poradnou pro veřejnost, která bude věnována problematice rekonstrukce podstávkových domů. Veřejnosti budou určeny workshopy zaměřené na tradiční řemesla.
První etapa rekonstrukce „Koníka“ bude hotova do konce září. Bude ji provádět Bc. Matouš Kirschner z Václavic, který ve veřejné soutěži nabídl cenu 1 590 111,- Kč vč. DPH.

 

 
           © 2009-2019 Brána Trojzemí