Sankční poplatky

-

 

I. upomínka 30,-Kč
II. upomínka 60,-Kč
III. upomínka 100,-Kč
Výpůjčky lze prodloužit osobně, telefonicky, e-mailem
   
Ztráta čtenářského průkazu, zhotovení duplikátu 20,-Kč
Poškození čárkového kódu 5,-Kč
Poškození nebo ztráta obalu 5,-Kč
Ztráta knihy cena knihy + 50,-Kč manipulační poplatek nebo pořízení nové knihy
Cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání. U dokumentů vydaných v roce 1993 a později je to pořizovací cena. U dokumentů starších je to pořizovací cena + poplatek 200 Kč.
Ztráta časopisu cena časopisu + 10 Kč