Kopírování, tisk, internet

-

 

Kopírování:
 
Kopie A4 (černobíle) jedna strana 3,- Kč
Kopie A4 (černobíle) oboustranná

5,- Kč

 


Tisk:

Tisk A4 (černobílý) jedna strana 5,- Kč
Tisk A4 (barevný) jedna strana 20,- Kč

 

Internet:

Internet ja poskytován zdarma. zdarma
Cena včetně DPH.

Uvedené služby mají omezenou kapacitu, informace u pracovnice knihovny.

Dobu užívání internetu určují pracovnice knihovny podle vytížení pracovních stanic. Není dovoleno hrát přes internet hry.