Kateřina Maryšková

knihovnice

 


Telefon: +420 482 723 421
E-mail:knihovnahra@volny.cz
Pracoviště: knihovna 

Náplň práce:

  • řídí činnost knihovny v souladu s potřebami města
  • poskytuje komplexní knihovní služby a informace
  • odpovídá za stav knihovního fondu
  • vede evidenci a zpracovává statistické podklady v oblasti knihovnictví
  • spolupracuje při pořádání kulturních a společenských akcí města
  • zastupuje organizaci při odborných jednáních v oblasti knihovnictví